Gdje sam?

VCZ u Banovini

Od razornog potresa 29.12.2020. VCZ volonteri kontinuirano odlaze na teren i pomažu ljudima na različite načine. Od rada u skladištu i raznošenja donacija, do kontakta s ljudima i pomoći organizacijama i inicijativama koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije. Cilj volonterskih akcija je pomoći ljudima, pokazati im da nisu zaboravljeni, ali i regrutirati nove volontere i naglasiti važnost dugoročnog volontiranja u kriznim situacijama.

Ova sekcija namijenjena je organizatorima volontiranja koji bi se i sami uputili u Banovinu ili kako bi dobili bolji uvid što sve krizno volontiranje uključuje, te za volontere kao dobra priprema što ih očekuje na terenu kada je u pitanju krizno volontiranje.