Svrha centara jest podržavati mlade da aktivno sudjeluju u društvenom i političkom životu lokalne zajednice kroz suradnju različitih sektora. Aktivno sudjelovanje je moguće na 2 razine: sudjelovanje u procesu organiziranja volonterskih aktivnosti u zajednici te sudjelovanje u volonterskim aktivnostima organiziranim kroz osnivanje neformalnog tijela u zajednici. Također jedan od ciljeva je i podržavati razvijanje volonterskog menadžmenta.

Glavne aktivnosti koje su predviđene u projektu:

 • Provesti promotivne aktivnosti i informanje mladih o volonterstvu i mogućnostima volontiranja
 • Organizirati 15 volonterskih akcija (3 u svakoj zajednici)
 • Organizirati 5 volonterskih međunarodnih radnih kampova (1 u svakoj zajednici)
 • Izdati priručnik o osnivanju i radu volonterskih centara.

 • Predviđeni rezultati:

  • Pojačana participacija stanovnika i mladih u zajednicama orijentiranih prema volonterstvu
  • Otvoreno 5 lokalnih volonterskih centara
  • Organizirano 5 volonterskih radnih kampova
  • Organizirano 15 volonterskih akcija i promotivnih aktivnosti
  • Potrebe i mogućnost volontiranja definirane u zajednicima
  • Osnovana baza podataka volontera
  • Procedure regrutiranja volontera u praksi
  • Volonterski akcije i volonterski kampovi organizirani I prihvaćeni od strane lokalne zajednice kroz aktivno sudjelovanje
  • Zajednice orijentirane prema volontiranju
  • Priručnik o osnivanju volonterskog centra
  • 10 mladih aktivista educirano kao volonterski menadžer
  • Partnerstvo u različtim područjima osnovanih u 5 zajednica
  • Predstavnici lokalnih i nacionalnih stakeholdersa prisutni na završnoj konferenciji

  Partneri i suradnici:

  • Udruga Banica; Općina Lovinac
  • Udruga Krijanca; Općina Kukljica
  • Udruga Krik; Općina Slatina
  • Udruga UNA; Općina Gračac
  • Udruga Mraz; Srednja Škola „Zabok“  Uloga Volonterskog Centra Zagreb u projektu:

  Postavljanje menadžementa projekta, procedura komunikacije, monitoringa i evaluacije.

  Edukacija voditelja volonterskih centara i užeg tima njihovih suradnika kroz dva treninga organizirana u projektnom razdoblju:

  1. Trening za osnivanje/uspostavljanje volonterskih centara u zajednici
  2. Napredni trening o radu volonterskih centara i radu s volonterima.
  Konstantna potpora u planiranju, pripremi i provedbi aktivnosti.