Od 15 do 18 Siječnja u Zagrebu je organiziran trening: Osnivanje/uspostavljane volonterskih centara u sklopu projekta Volonterski centri u zajednicama.
Sudjelovala su 13 predstavnika iz 5 lokalnih zajednica.

Kroz različite radionice sudionici  su upoznati  sa menadžmentom projekta, sa kriterijama osnivanja volonterskog centra i sa sustavom volonterskog menedžmenta te sa regulacijom zakona i na koji način provoditi zakon u svakodnevnom radu sa volonterima.