Gdje sam?

Ciljevi, aktivnosti i statut

Promicanjem volonterstva VCZ omogućava volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinosi rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

Ciljevi

Promicanjem volonterstva VCZ omogućava volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinosi rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

Udruga djeluje kao resursni centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva na lokalnoj i međunarodnoj razini potiče osobni i društveni razvoj te ostvaruje sljedeće ciljeve:

• povećanje osviještenosti šire javnosti o značenju i vrijednostima volonterstva te zagovaranje javnih politika koje doprinose njegovu razvoju,
• povećanje broja građana uključenih u volontiranje i broja volonterskih programa koji pridonose rješavanju aktualnih problema u zajednici,
• osnaživanje organizatora volontiranja i drugih organizacija iz različitih društvenih sektora putem volontiranja (udruga, javnih ustavnova i ostalih neprofitnih organizacija),
• osnaživanje pojedinaca i razvoj ljudskih potencijala putem volonterskih aktivnosti, pri čemu je posebna pozornost posvećena djeci i mladima te odgojno-obrazovnim ustanovama i njihovim djelatnicima,
• poboljšanje položaja socijalno isključenih osoba i osoba u riziku od socijalne isključenosti kroz njihovo uključivanje u volonterski rad.

Aktivnosti

U svrhu ostvarivanja ciljeva VCZ obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Informiranje građana i organizacija o volonterstvu te posredovanje u ponudi i potražnji volonterskog rada (posebice kroz vođenje i razvoj baze podataka volontera/ki, organizatora volontiranja i volonterskih projekata).
2. Edukacija, savjetovanje i osnaživanje organizatora volontiranja i volontera,
3. Zagovaranje, umrežavanje i partnerstva,
4. Promocija vrijednosti volontiranja,
5. Organizacija lokalnih i međunarodnih volonterskih aktivnosti, potonjih s osobitim naglaskom na području Europske unije.
6. Izdavaštvo i istraživačka djelatnost.
7. Razvoj rješenja namijenjenih održivosti i samofinanciranju ostalih djelatnosti Udruge.


Statut Volonterskog centra Zagreb (2020.)