Gdje sam?

Istraživanja i Zakon o volonterstvu

Istraživanja nam pomažu da dobijemo jasniju sliku o stanju volonterstva u našoj zemlji i potrebama na koje trebamo odgovoriti u provođenju naših programa.

Istraživanje o volonterstvu u gradu Zagrebu (jesen 2007) – U svrhu kvalitetnog postavljanja smjernica unutar okvira Zagrebačkog volonterskog servisa, pokazalo se potrebnim ispitati potrebe za volonterima i stvoriti sliku o stanju volonterstva u gradu Zagrebu. Istraživanjem koje je financirao Grad Zagreb obuhvaćeno je 50 javnih ustanova, 26 udruga i 19 tvrtki. U udrugama i ustanovama smo ispitivali njihove stavove, iskustva i interese kao i potrebe za volonterskom podrškom i uslugama budućeg Zagrebačkog volonterskog servisa te da li je i u kojoj mjeri Zakon o volonterstvu olakšao ulazak volontera u njihove organizacije.
Uključivanjem tvrtki u istraživanje željeli smo utvrditi stupanj njihove osviještenosti o korporativnom volontiranju i društveno odgovornom poslovanju, stavovima o volonterstvu i spremnosti sudjelovanja i doprinosa u razvoju zajednice. Također smo željeli utvrditi da li i kako vrednuju i/ili planiraju vrednovati volonterski angažman svojih zaposlenika, uvažavaju li kao poslodavci volontersko iskustvo potencijalnih zaposlenika pri zapošljavanju te da li su i na koji način voljne i potrebite koristiti usluge ZVS-a. Rezultati su objavljeni u publikaciji ''Temelji Zagrebačkog volonterskog servisa'' u siječnju 2008.

„Albert Einstein“ projekt (2004) – Krajnji cilj projekta Albert Einstein je uspostavljanje pravnog okvira volonterizma u jugoistočnoj Europi, što bi poticalo pokretljivost mladih, te njihovo uključivanje kroz povećanje volonterskih aktivnosti. U sklopu ovog projekta bilo je provedeno istraživanje o volonterizmu koje je obuhvaćalo 50 organizacija i 200 volontera te organizirano 10 malih akcija javnog zagovaranja.

Istraživanje „Volonterizam i javne institucije“ (rujan 2003 – travanj 2004) – Projektne aktivnosti bile su: istraživanje potrebe za volonterima u javnim institucijama u gradu Zagrebu, analiza postojeće zakonske regulative koja se odnosi na volonterski rad u Hrvatskoj, analiza nacrta prijedloga Zakona o volontiranju, izrađivanje komparativne analize zakonske regulative volonterskog rada u Poljskoj, Češkoj, Danskoj, Italiji i Sloveniji te preporuka za daljnji razvoj volonterizma u Hrvatskoj i zakonsko reguliranje istog, izdana knjiga u suradnji s ADP-Zid, Crna Gora