Gdje sam?

VIV: generacija 2014. - Amanda Đurin

Amanda Đurin učenica je 4. C razreda, a u našu volontersku grupu Mladost volontira sa srcem uključena je od samog početka svog srednjoškolskog obrazovanja.

Amanda aktivno volontira u u kuhinji Varaždinskog Caritasa, u udruzi „Uz tebe sam“, s djecom s teškoćama u razvoju te daje instrukcije učenicima s teškoćama u razvoju. U nekim aktivnostima sudjeluje i kao voditeljica grupe te organizira raspored volontiranja, koordinira ostale volontere i vodi evidenciju volonterskih sati.

Amanda je zajedno s još nekolicinom naših volonterki aktivno sudjelovala i u projektu „Volontersko pajdaširanje“ čiji je cilj povezivanje mladih s teškoćama i mladih bez teškoća u osmišljavanju zajedničkih aktivnosti i sadržaja te promoviranje volontiranja kod mladih.

Ona je volonterka koja volontira uistinu sa srcem. Svoje slobodno vrijeme raspoređuje s puno organizacijskih sposobnosti kako bi bez poteškoća izvršavala svoje školske obveze, a uz to i redovito volontira u nekoliko volonterskih grupa. Ona je pouzdana, odgovorna, požrtvovna, optimistična osoba, a nadasve puna ljubavi, pažnje i dobrote za djecu s teškoćama i siromašne.

Kad Amandu pitaju što ju pokreće u tim silnim i zahtjevnim volonterskim aktivnostima, ona uz svoj srdačan osmijeh uglavnom odgovara da je to radost na dječjim licima, sjaj u njihovim očima kada učini nešto za njih te potreba da čini dobro onima koji joj ne mogu uzvratiti drugačije nego svojim toplim osmijehom i sjajem radosti u očima, a to je njoj i više nego dovoljno.

Kao voditeljica Volonterske grupe Gospodarske škole Mladost volontira sa srcem ponosna sam na sve volonterke i volontere naše škole, no radosna sam da ovaj put mogu izdvojiti Amandu Đurin, vrijednu djevojku koja će, sigurna sam, odlaskom iz naše škole i dalje nastaviti činiti dobro sa srcem svim osobama u potrebi i nastaviti i dalje volontirati, jer to je jednostavno dio njezine divne osobnosti.

Mira Šincek, prof.
Voditeljica Volonterske grupe
Mladost volontira sa srcem
Gospodarske škole VaraždinFotografkinja: prof. Vanja Perši