Gdje sam?

VIV: generacija 2014. - Dora Cesarec

Dora Cesarec predsjednica je volonterskog kluba Prirodoslovne škole Vladimir Prelog.

Ona je draga, požrtvovna, brižna i marljiva djevojka. Ništa joj nije teško, naročito kada se radi o pomoći drugima i brizi za potrebite. Ne samo to, ona je i dobar organizator. S obzirom na to da imamo volontere u obje smjene, ona se uvijek brine da svi mogu doći i pazi da ne bi nekoga izostavili.

Kada imamo akcije u školi, uvijek dođe par sati ranije kako bi sa svojim prijateljicama sve postavila i uredila. Prati da sve djevojke (i dva dečka na koja smo jako ponosni) budu uključene u akcije i da sve protekne u lijepoj atmosferi.

Sudjelovala je već u mnogo akcija i, otkada je ona predsjednica našeg volonterskog kluba, mogu reći da se ozbiljnije radi i da naš mali klub sve više napreduje. Njena je želja da nas bude još više, da radimo što veće akcije i da usrećimo što više ljudi. Vjerujem da će joj se želja ispuniti! Izreka koju su djevojke napisale kad su bile na jednoj volonterskoj akciji glasi: "Što se mora nije teško, što se ne mora još je lakše."

Irena Marinić, prof.
koordinatorica volonterskog kluba
Prirodoslovne škole Vladimir Prelog


Fotografkinja: Nina Urumov