Gdje sam?

VIV KOORDINATOR 2015.: Mia Topić

Mia Topić, mag. edukacijske rehabilitacije iz Solina na volonterskoj osnovi već 5 godina koordinira rad volontera u Društvu tjelesnih invalida Zagreb u okviru organizacijskog tima Festivala jednakih mogućnosti. Radi se o tradicionalnoj međunarodnoj manifestaciji urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom zajedno s drugim poznatim i priznatim umjetnicima. Na Festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom. Organizaciju Festivala pomaže 20 stručnjaka i 180 ciljanih volontera - studenata sa petnaestak zagrebačkih fakulteta.

Mia obavlja poslove savjesno i odgovorno. Koordinaciju rada volontera je oplemenila svojom taktičnošću i ljudskim razumijevanjem, prateći i visoko cijeneći doprinos svakog pojedinca i vodeći računa o valorizaciji vrijednog rada. Druželjubiva je, komunikativna i dobar pokretač društvenih
aktivnosti.

Milan Ožegović, predsjednik Društva tjelesnih invalida Zagreb


Volonteri za nju kažu:

Miu je svakako dobro imati u blizini jer njezin duh potiče i motivira na akciju, povezuje ljude i pokazuje im kako preuzimanje odgovornosti za dobre stvari donosi plodove i veliku satisfakciju.

Milica Gregurić

Kada jednom preuzme zadatak i obavezu, možete biti potpuno opušteni jer je osoba od povjerenja, predana radu, vrlo snalažljiva u zahtjevnim situacijama i samoinicijativna u postupcima.

Martina Pavić


Neovisno o situaciji, uvijek s osmijehom i strpljenjem, pristupa svakom volonteru s toplinom i brižnošću.

Marija Sremić


Ona je osoba koja se suočava sa svim našim željama, zahtjevima, rasporedima te uspješno rukovodi njima.

Ivana Nadinić


Mia je naše crveno sunce Festivala. Ovakvu voditeljicu volontera teško će biti zamijeniti.

Maja Vučković


Ima sve kvalitete i odlike za najbolju koordinatoricu volontera te za to svakako zaslužuje Oskara priznanje :)

Martina Maras


Mia je izrazita motivacija i jedna od duša našega festivala.

Stefan Knežević


Kao koordinator volontera, Mia je organizirana i točno zna što želi - zna kada treba biti ozbiljan, a kada se možemo zabavljati.

Leo Sanković


Izuzetno mi je drago što sam imao priliku volontirati s Miom.

Filip Kontak


Fotografija: Hrvatski fotosavez