Krizno volontiranje

Krizno volontiranje poseban je način volontiranja u kojem je važno osigurati ciljanu, smislenu, sigurnu i dugotrajnu pomoć korisnicima volontiranja. Uz to, vrlo je važno omogućiti volonterima sigurno volontiranje, zaštitu i podršku.

Klikom na linkove pronađite korisne informacije za organizatore volontiranja o tome kako prilagoditi menadžment volonterskih programa kriznom kontekstu, kako osigurati dobrobit volontera i volonterki, zašto je važno provjeriti volontere/ke i kako to učiniti.