Pravila o zaštiti privatnosti

1. O ovim pravilima o zaštiti privatnosti

Volonterski centar Zagreb usmjeren je na uspješnu povezanost između naših korisnika, zaposlenika, zajednice i okoline te upravo zbog toga privatnost i povjerljivost osobnih podataka smatramo važnima te poštujemo privatnost posjetitelja ovih mrežnih stranica u svako doba.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni, sukladno sklopljenim ugovorima i zakonskim obvezama, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.

Osobne podatke u obliku koji omogućuje vašu identifikaciju, čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade, osim ako nas zakoni i podzakonski akti ne obvezuju da ih čuvamo na dulji rok. Kada prestane potreba za obradom vaših osobnih podataka, sve osobne podatke brišemo ili ih primjenom primjerenih tehničkih rješenja anonimiziramo radi isključivog korištenja u statističke svrhe. Tako anonimizirani podaci više se ne mogu povezati s određenom osobom, te samim time ne predstavljaju osobne podatke u smislu Opće uredbe o zaštiti podatka.

Izrazi koji se koriste u ovoj politici privatnosti, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Napomena za osobe mlađe od 18 godina

Brinemo se za zaštitu privatnosti osoba mlađih od 18 godina. Ako imate manje od 18 godina, molimo da tražite dopuštenje roditelja/skrbnika prije nego što s nama podijelite svoje osobne informacije.

2. Podaci koje dijelite s nama

TEMELJNA NAČELA

Osobne podatke isključivo obrađujemo:

  • zakonito, pošteno i transparentno
  • u posebne, točno određene i zakonite svrhe;
  • koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju;
  • samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i
  • štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

INFORMACIJE KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO OD VAS

Volonterski centar Zagreb koristi kolačiće i prikuplja informacije koje se tiču IP adresa, broja posjetitelja, vremena posjeta te demografske podatke posjeta po zemljama, a sve u statističke svrhe. Volonterski centar Zagreb ne otkriva informacije prikupljene na taj način trećim stranama ni pod kojim uvjetima, osim u slučaju zakonske obveze.

Osim navedenih statističkih informacija, ove mrežne stranice ne prikupljaju podatke o posjetiteljima, osim podataka koje posjetitelji dobrovoljno i na vlastiti poticaj otkriju tijekom komunikacije s Volonterskim centrom Zagreb. Svi osobni podaci koje posjetitelji otkriju tijekom komunikacije ostaju strogo povjerljivi i njihovo je procesuiranje usklađeno s Općom uredbom o zaštiti podataka.

3. Kako koristimo vaše podatke ?

E-mail adrese koje ste nam ustupili koristimo isključivo za slanje newslettera ili obavijesti putem mailing liste.
Vaše e-mail adrese čuvamo u bazi podataka koja se također nalazi na servisu za generiranje mjesečnih newslettera. Volonterski centar Zagreb poduzeo je sve potrebne sigurnosne mjere da osigura korištenje vaših podataka isključivo u svrhe za koje je dana privola.
Podatke koje nam ostavljate ispunjavanjem obrasca za kontakt koristimo za odgovaranje na vaš upit. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u svrhe statistike o upitima odnosno savjetovanjima novinara i građana.

Prikupljanje informacija putem kolačića služi za optimiziranje vašeg korisničkog iskustva te praćenje općih statistika posjećenosti stranice i analizu prometa putem Google Analyticsa (servisa koji omogućuje anonimizirano praćenje posjeta stranici).
Volonterski centar Zagreb povremeno provodi ankete o učincima svojih programa, istraživanja javnog mnijenja i sl. Ove ankete provode se elektronskim putem ili u pisanoj formi i anonimne su.
Vaši podaci čuvaju se dok traje potreba za njhovim korištenjem u skladu sa svrhom za koju je dana privola. Ukoliko s nama podijelite vašu e-mail adresu za potrebe slanja newslettera, ona se čuva dok god Volonterski centar Zagreb nudi uslugu slanja biltena, osim u slučaju otkazivanja pretplate – u tom slučaju vaša adresa se uklanja iz baze. Za ostale podatke koje prikupljamo, vaši podaci se čuvaju dok god je to opravdano svrhom prikupljanja ili postoji zakonski rok za držanje podataka. Primjerice, ako nam ustupite podatke za svrhu projekta koji traje 2 godine, podaci za koje je dana privola se čuvaju ono vrijeme koje je potrebno da se zadovolji projektna obveza te ispuni zakonska obveza čuvanja podataka. U svakome trenutku imate pravo zatražiti brisanje ili izmjenu vaših podataka u bazi

Kako bi se osigurala točnost i ažurnost osobnih podataka, osobni će se podaci nalaziti, odnosno pohranjivati na što je manje mjesta moguće (odnosno samo na onim mjestima gdje je to nužno), a zaposlenici neće stvarati niti koristiti nepotrebne kopije, dodatne baze, setove ili druge načine grupiranja osobnih podataka.

4. Tko ima pristum vašim podacima?

Vašim podacima u zaštićenoj bazi koja se čuva na serverima Volonterskog centra Zagreb mogu pristupiti isključivo osobe zaposlene u Volonterskom centru Zagreb i ovlaštene su za pristup podacima, a za svrhe za koje postoji privola korisnika (dakle, za koje ste dali svoje eksplicitno dopuštenje) ili legalna osnova korištenja. Zaposlenike Volonterskog centra Zagreb obvezuju Pravilnik o radu i Pravilnik o zaštiti podataka koji je usuglašen s Općom uredbom o zaštiti podataka.

DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIM STRANAMA:

Volonterski centar Zagreb koristi web servise za slanje biltena i analizu prometa na stranici. Odnos Volonterskog centra Zagreb i svih trećih strana s kojima se dijele vaši podaci uređen je posebnim ugovorima usklađenim s Općom uredbom o zaštiti podataka, a koji jamče da se osobni podaci (e-mail adresa, anonimne statistike o prometu na mrežnoj stranici i sl.) koriste isključivo u svrhe za koje je dana vaša privola. U slučaju korištenja bilo kojeg oblika vanjskih usluga koje uključuju pristup vašim osobnim podacima, pristup se uređuje ugovornim odnosom usklađenim sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

DIJELJENJE VAŠIH PODATAKA S TREĆIM STRANAMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE

Ove mrežne stranice koriste servise, poput servisa za distribuciju newslettera MailChimp, zbog kojih se osobni podaci koje dijelite s nama (vaša adresa elektroničke pošte) može prenositi u zemlje izvan teritorija Republike Hrvatske odnosno Europske unije, gdje se nalaze serveri za pohranu podataka. Ove zemlje nemaju nužno jednake zakone zaštite privatnosti kao Europska unija. Davanjem svojih osobnih podataka na korištenje, pristajete na ovakvo dijeljenje, pohranu i korištenje podataka. U slučajevima u kojima se vaši podaci dijele s trećim stranama izvan Republike Hrvatske odnosno Europske Unije, poduzet ćemo sve potrebne korake ne bismo li osigurali da su zadovoljene potrebne sigurnosne i tehničke mjere za zaštitu vaših podataka na način opisan u ovim Pravilima privatnosti.