Programski partneri

Lokalni i međunarodni program volontiranja razvijamo uspostavljajući partnerstva s tijelima javne vlasti, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva te putem umrežavanja s ostalim organizacijama s kojima dijelimo područje rada i sustav vrijednosti.

Programe Volonterskog centra Zagreb ne bismo mogli razvijati bez podrške naših partnera. Podršku našem radu na razvoju volonterstva pružaju Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH), Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Europska unija, Grad Zagreb.

U sklopu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva čiji smo članovi osnivači, kao i ostali regionalni volonterski centri u Hrvatskoj – Udruga SMART iz Rijeke, Udruga MI iz Splita te Volonterski centar Osijek – nastojimo uskladiti i obogatiti rad na razvijanju volonterstva u Hrvatskoj. Mreža je osnovana u prosincu 2008. godine.

Uz to, VCZ je započeo rad na razvoju različitih oblika volontiranja u sklopu odgojno-obrazovnih ustanova još 2006. godine, kad je proveden prvi projekt namijenjen poticanju učenika srednjih škola na volontiranje te povezivanju sveučilišta i ustanova socijalne skrbi. S godinama je ovaj rad postao sve bogatiji i sustavniji, a mreža suradnika značajno se proširila. Također, redovito se provode projekti školskog volontiranja i edukacije za organizatore volontiranja. Posljednjih godina poseban fokus je na razvoju i jačanju školskih volonterskih klubova kao nositelja društvenog aktivizma unutar odgojno-obrazovnih ustanova.

U realizaciji naših projekata i programa neophodni su nam partneri iz lokalnih zajednica, gradova, udruga i općina diljem Hrvatske. S njima u djelo provodimo ideje o poboljšanju života u njihovim mjestima putem volonterskog doprinosa. Ovaj tip partnerstva bitan je i pri organizaciji međunarodnih projekata kakvi su međunarodni volonterski kampovi.

Proaktivna suradnja s poslovnim organizacijama na temu volontiranja zaposlenika započela je 2017. godine osnivanjem Mreže za razvoj korporativnog volontiranja te se otada kontinuirano radi na promociji i razvoju volontiranja zaposlenika putem sastanaka Mreže i organizacijom godišnjih Nacionalnih konferencija o volontiranju zaposlenika.

Krajem 2001. VCZ je postao pridruženi član Service Civil International-a u Hrvatskoj. SCI je međunarodna organizacija koja promiče mir i suradnju u svijetu putem volonterstva. Godine 2007. sa SCI-jem smo uspostavili još bliskiju suradnju te postali ogranak te globalne mreže.