Misija, vizija i vrijednosti

Volonterski centar Zagreb (VCZ), organizacija je civilnog društva koja se bavi razvojem i promicanjem volonterstva.


Misija

VCZ svojim djelovanjem u zajednici, povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva doprinosi osobnom i društvenom razvoju.

 

Vizija

Budućnost u kojem je volonterstvo prepoznato kao vrlina i pokretačka snaga aktivnog, odgovornog i humanog društva.

 

Vrijednosti

AUTENTIČNOST – Autentičnost je vrlina i snaga koju želimo graditi svatko za sebe kao pojedinac, a onda i organizacijski. To podrazumijeva da dosljedno slijedimo svoju misiju i viziju i nastojimo živjeti vrijednosti koje svojim radom promoviramo. „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“ rekao je Gandhi, a mi kao pojedinci i zajednica VCZ-a želimo biti promjena o kojoj pričamo, zagovaramo ju i djelovanjem stvaramo. Ne komuniciramo „u rukavicama“. Učimo se i njegujemo izvornost, asertivnost, istinitost i otvorenost u svim odnosima.

NENASILNA KOMUNIKACIJA – JEZIK ŽIVOTA (JEZIK POTREBA) – Nastavno na autentičnost, u svom radu nastojimo što više naučiti živjeti po načelima koje je utemeljio Marshal Rosenberg u knjizi „Nenasilna komunikacija“. Ovu predivnu i moćnu životnu školu opisali smo kao „Komunikaciju koja nas izgrađuje i povezuje s drugim ljudima“ i „Komunikaciju koja nosi snagu i radost“. Proučavamo je, vježbamo, prakticiramo u radu organizacije i poklanjamo svim suradnicima i volonterima.

SOLIDARNOST I INKLUZIVNO DRUŠTVO – Solidarnost je za nas svijest o zajedništvu i povezanosti među ljudima koja pojedince potiče da pružaju pomoć i čini ih usmjerenima na druge u izgradnji društva po mjeri čovjeka. Inkluzivno društvo vidimo kao društvo koje prepoznaje vrijednost svakog pojedinca i nastoji ga uključiti u život zajednice imajući na umu sve njegove potencijale i potrebe.

IZGRADNJA KULTURE MIRA – Raditi na izgradnji kulture mira za nas znači živjeti i promicati vrijednosti, stavove i ponašanja koja omogućavaju međusobne odnose bazirane na načelima slobode, pravde i demokracije, poštivanja ljudskih prava i tolerancije. Za nas je u izgradnji kulture mira najvažnije poštivati život i uvjerenja drugih te promicati praksu nenasilja kroz obrazovanje, dijalog i suradnju.

OSNAŽIVANJE POJEDINACA = OSNAŽIVANJE ZAJEDNICE – Vjerujemo da volontiranje nudi jedinstvenu mogućnost da kroz stvaranje pozitivnih promjena u svijetu pojedinac raste i razvija se kao osoba te preuzme odgovornost za svoju zajednicu. Volonterske aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe i rješavaju problemi na lokalnoj razini neizbježno pridonose stvaranju boljeg svijeta u cjelini – odnosno osnaživanjem samih sebe, istinski osnažujemo i svoju zajednicu.